İSTANBUL (1.BÖLGE) İÇİN BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİNDEN YARARLANACAK SEKTÖRLER 
Sektör Kodu US-97 Kodu - Ulusal Faaliyet ve Ürün Sınıflaması (*) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler İSTANBUL İçin Asgari Yatırım Tutarı Şartı veya Asgari Kapasite Şartı
7 1911 Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas O.S.B. ve Tuzla O.S.B.de yapılacak yatırımlar)                                                                                                                                                   1 Milyon TL 
14 2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı                                                                                                                                                                            4 Milyon TL
31 2929 Sınai kalıp                                                                                                                                                                                                                                                     4 Milyon TL
32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı                                                                                                                                                                                                                4 Milyon TL
34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı                                                                                                                                                                                                    4 Milyon TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı                                                                                                                                                                                                                   1 Milyon TL 
42 5510.3.01 Öğrenci yurtları                                                                                                                                                                                                                                                100 öğrenci
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)                                                                                                                                            1 Milyon TL 
46 8511.0.01-05, 8511.0.99,  8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi                                                                                                                                                                                                                                      Hastane:  1 Milyon TL
Huzurevi:  100 kişi
48   Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 1 Milyon TL 
(*) US-97 KODU; ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI OLUP ÜRÜNLERİN KOD NUMARALARINI  BELİRLEMEKTEDİR.
ÜRETİLECEK ÜRÜNÜN BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINA DAHİL OLUP OLMADIĞINI TESPİT ETMEK İÇİN ANASAYFAMIZDAKİ
" Ulusal Faaliyet ve Ürün Sınıflaması US-97 " BAŞLIĞINA TIKLAYINIZ. 
DİPNOTLAR:
1) İstanbul İli hariç olmak üzere Bilim Sanayi ve Teknolji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde
gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar ilgili Bölgede seçilmiş sektörler arasında yeralmasa dahi bölgesel 
desteklerden yararlanır.
2) Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1.Bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu
taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez.
3) Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, ayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz.
4) 6.Bölge hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki
yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.
5) Entegre Hayvancılık Yatırımlarında:
 - 1. ve 2. Bölgede;  Süt yönlü büyükbaş hayvancılık entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, 
 - 1. ve 2. Bölgede;  Et yönlü büyükbaş hayvancılık entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, 
 - 1. ve 2. Bölgede;  Damızlık büyükbaş hayvancılık entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, 
 - 1. ve 2. Bölgede;  Damızlık küçükbaş hayvancılık  entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, 
 - 1. ve 2. Bölgede;  Süt ve et yönlü küçükbaş hayvancılık entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem, 
 - 1. ve 2. Bölgede;  Kanatlı entegre hayvancılık yatırımlarında 200.000 adet/dönem, 
asgari kapasite şartı aranır. (Damızlık kanatlı entegre hayvancılık yatırımlarında kapasite şartı aranmaz.)
 - 3.,  4. ve 5. Bölgede;  Süt yönlü büyükbaş hayvancılık entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, 
 - 3., 4. ve 5. Bölgede;  Et yönlü büyükbaş hayvancılık entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, 
 - 3., 4. ve 5. Bölgede;  Damızlık büyükbaş hayvancılık entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, 
 - 3., 4. ve 5. Bölgede;  Damızlık küçükbaş hayvancılık  entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, 
 - 3., 4. ve 5. Bölgede;  Süt ve et yönlü küçükbaş hayvancılık entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem, 
 - 3., 4. ve 5. Bölgede;  Kanatlı entegre hayvancılık yatırımlarında 200.000 adet/dönem, 
asgari kapasite şartı aranır. (Damızlık kanatlı entegre hayvancılık yatırımlarında kapasite şartı aranmaz.)
6) 6.Bölge hariç olmak üzere gıda ürünleri ve içecek imalatıyatırımlarından "makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, 
şehriye, kuskus, yuka, kadayıf, pirinç, hayvan yemleri için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, 
kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve 
baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
7) Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece Organize Sanayi Bölgelerinde teşvik edilir.
8) 6.Bölge hariç olmak üzere iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-
örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. 
9) 6.Bölge hariç olmak üzere I.Grup Madenler ve Mıcır yatırımları ile İstanbul İlinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya
işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
10) Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.
a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları
b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma / soğutma yatırımları
c) İstanbul İli hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonların imalatı" ve 
"hava ve uzay taşıtları imalatı" ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar
ç) Asgari 5 milyon TL tutarındaki liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil)
11) Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır.
12) Asgari 50 milyon TL tutarındaki yer altı doğalgaz depolama yatırımları ile asgari 5 milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları
ile 2.Bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.